• پروسه اختلاط یا ترکیب مایع جیوه با پودر خشک آلیاژ آمالگام می باشد. Trituration به صورت دستی یا توسط آمالگاماتور مکانیکی قابل انجام است.
  • هدف Trituration مرطوب سازی ذرات آلیاژ باجیوه می باشد ، بنابرین واکنش بین دو ماده آغاز می شود تا یک توده جامد را تولید کند.
منبع:

Heymann, H. (2011). Art and Science of operative dentistry. (sixth, Ed.) Elsevier.ch18 p e16

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر