در محدوده ی فک و صورت، Trigger Point  به نقاط حساسی گفته می شود که تحریک آن ها باعث بروز درد در عضلات این ناحیه می شود.

راهکار هایی چون ماساژ اصطکاکی یا تزریق بی حسی موضعی برای کاهش درد این نواحی توصیه شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Hupp JR, Tucker MR, Ellis III E. Contemporary oral and maxillofacial surgery. Elsevier Health Sciences; 2013 Mar 19.Chapter 31 Page 639

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Melzack R, Stillwell DM, Fox EJ. Trigger points and acupuncture points for pain: correlations and implications. Pain. 1977 Feb 28;3(1):3-23.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر