اثربخشی کمی در کاهش بیوفیلم پلاک و ژنژیویت دارد. به شکل خمیر دندان در دسترس است. ماده ی فعال آن در ترکیب با زینک استات و یا کوپلی مر متوکسی اتیلن موثر تر است.

منبع:

Arweiler NB, Henning G, Reich E, et al. Effect of an aminefluoride- triclosan mouthrinse on plaque regrowth and biofilm vitality. J Clin Periodontol. 2002;29:358.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر