یک لندمارک آنتروپومتریک است و به عنوان بالاترین حد پیشانی در خط وسط که توسط خط رویش مو مشخص می شود، تعریف می شود.

این نقطه در مردها نسبت به خانم ها بالاتر قرار دارد و عموما به شکل M است.

در افرادی که خط رویش موی آنها عقب رفته است برای تعیین این نقطه از فرد خواسته می شود تا ابروهای خود را بالا ببرد، بالاترین حد جمع شدگی عضله فورنتالیس نشان دهنده موقعیت Trichion است.

منبع:

Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Naini F.B., Facial Esthetics: concepts and clinical diagnosis. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2011.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر