روش همراه با مهارت و جزییات انجام یک پروسه برای بدست آوردن یک هدف مطلوب.روش اجرا

در ارتودونسی مرحله ای بعد از مشخص شدن طرح درمان که در آن با توجه به سن بیمار و مشکلات ارتودونتیک او از تکنیک مناسب برای درمان بهره گرفته میشود.برای مثال برای درمان اسکلتال کلاس سه میتوان از تکنیک های مختلفی چون فیس ماسک چین کاپ mini screw ها کاوفلاژ و غیره استفاده کرد.این تکنیک ها در ارتودونسی ثابت نیز انواع متفاوتی دارند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Avery DR. Mosby’s Dental Dictionary: Elsevier – Health Sciences Division; 2013. page 684

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12.chapte 13  and 14

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر