در حال حاضر فرایند تشخیص و طرح درمان بر اساس رویکرد “دست یابی به مشکل” است.

امروزه در ارائه طرح درمان، نه فقط دندانپزشک بلکه والدین و بیمار باید نقش فعال داشته باشند. هدف از  طرح درمان ارائه ی بهترین راهکار برای مشکل بیمار با توجه به شرایط خاص همان بیمار است. بر خلاف مرحله ی تشخیص که تمامی جزئیات به صورت دقیق و علمی بیان می شوند، در فرایند طرح درمان کلینسین باید طرحی را که واقع گرایانه بوده و حداکثر مصلحت بیمار در آن است ارائه دهد هرچند که ممکن است از یک سری مشکلات مطرح شده در بخش تشخیص چشم پوشی شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12.Page 147

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12.chapte 7

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر