اکلوژنی است که منجر به نیروی بیش از حد و آسیب به دندان ها، بافت های پریودنتال، یا ریج باقیمانده و یا دیگر ساختارهای دهان می شود.

منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 485

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Shillingburg, Whitsett LD. Fundamentals of fixed prosthodontics.

2.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر