اختلال دندانی که در آن دندانها ترتیب رویشی ناصحیحی دارند. مثلا رویش کانین بین ثنایای میانی و کناری یا بین پرمولر اوّل و دوّم.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page270

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر