ایمپلنتی است که از حاشیه تحتانی فک پایین نفوذ می کند و از میان استخوان آلوئولار و مخاط دهان عبور می کند تا پروتز متحرک را ساپورت کند.

منبع:

مبانی پروتزهای ثابت ویرایش چهارم شیلینبرگ 2012 ترجمه:دکتر مهران نوربخش فصل 27 صفحه537

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Zarb GA, Bolender CL, Eckert SE, Jacob RF, Mericske-Stern R. Prosthodontic treatment for edentulous patients. Mosby. 2005 Sep 20;12:195-7.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر