عمل کشیدن (Pulling)

اعمال نیروی کشش روی یک قسمت از بدن و معمولا نیروی آن توسط کشش قبلی یک جسم الاستیک و افزایش طول آن حاصل شده است.

منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 718

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12.

Peterson LJ, Ellis E, Hupp JR, Tucker MR, editors. Contemporary oral and maxillofacial surgery. St. Louis, MO: Mosby; 1988.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر