به یک برجستگی بیرون زده از استخوان می گویند.انواع مختلف توروس پالاتینوس و مندیبولاریس تقسیم می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004 page 715

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Neville BW, Damm DD, Chi AC, Allen CM. Oral and maxillofacial pathology. Elsevier Health Sciences; 2015.

 

White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation. Elsevier Health Sciences; 2014 May 1.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر