فعّال سازی حاصل از ایجاد تغییر شکل پلاستیک در سیم های چهارضلعی ( با مقطع مستطیل یا مربع) حول محور طولی سیم. هدف از انجام این کار ایجاد چرخش دندان یا گروه دندانها حول یک محور مزیو-دیستالی است.

هدف ایجاد حرکت در ریشه دندان در جهت پالاتال یا لبیال و به حداقل رساندن این حرکت در تاج است.

گاهی آنرا به اشتباه بجای Inclination دندان بکار می برند.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page267

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر