• از بند و ریتنر تشکیل می شود ، هنگامی که یک دیواره دندان یا بیشتر از دست برود ، به کار می روند. به تثبیت مناسب کانتور اناتومیک وکانتکت های پروگزیمالی بدون اورهنگ جینجیوالی کمک می کنند
  • به آن ماتریکس یونیورسیال هم می گویند. توسطB.R Tofflemire طراحی شده است. برای ریستوریشن کلاس II دو سطحی وترمیم های سه سطحی در دندان های خلفی استفاده می شود.
  • نوار ماتریکس های با عرض اکلوزوجینجیوالی مختلف و ضخامتهای گوناگون در دسترس اند .
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p394

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر