احساس صدای زنگ در گوش ها که می تواند از علایم بسیاری از سندرم ها یا بیماری ها از جمله نوریلیموما، پاراگانگلیوما و فلج عصب صورتی (Bell’s palsy)  باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Neville BW, Damm DD, Chi AC, Allen CM. Oral and maxillofacial pathology. Elsevier Health Sciences; 2015.Chapter 12 Page 501

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Jastreboff PJ, Gray WC, Gold SL. Neurophysiological approach to tinnitus patients. Otology & Neurotology. 1996 Mar 1;17(2):236-40.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر