به پایین ترین حد مورد نیاز از یک محرک برای ایجاد یک اثر یا تحریک بروز پاسخ در بافت گفته می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Avery DR. Mosby’s Dental Dictionary: Elsevier – Health Sciences Division; 2013. page 700

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر