• تغیر رنگ داخلی دندان ناشی از ترکیبات مختلف آنتی بیوتیک تتراسایکلین، شدت تغیر رنگ وابسته به دوز،مدت اکسبوژر در مقابل دارو ونوع تتراسیکلین است.انواع متفاوتی تتراسایکلین، انواع متفاوتی تغییر رنگ ، از زرد-نارنجی تا آبی – خاکستری تیره، ایجاد می کنند.
  • تغییر رنگ ناشی از داروهای نوع تتراسایکلین اغلب در سنین اولیه اتفاق می افتد وباخوردن داروی همزمان با تکامل دندان های دائمی ، ایجاد می شود.
  • بلیچینگ دندان ها که از تتراسایکلین رنگ گرفته بسیار طولانی وهرگز به ظاهر دندان ها نرمال دست نمی یابند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch12 p309

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر