به  مفصل بین فک پایین و استخوان گیجگاه که در دو طرف چپ و راست وجود دارد گفته می شود. برای جزییات بیشتر رجوع شود به:

Temporomandibular Joint (TMJ)

منبع:

Clement CD. Gray’s anatomy. LEA & Febiger Philadelphia, 30th edition. 1985.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر