عضله گیجگاهی

یکی از عضلات جونده است که در ناحیه ی طرفی کاسه ی سر قرار دارد، از حفره ی تمپورال و سطح عمقی فاسیای تمپورالیس مبدا گرفته سپس الیاف آن به سمت پایین رفته و با عبور از سمت داخل قوس زایگوماتیک به زائده ی کرونوئید و کنار قدامی راموس مندیبل متصل می شوند.

عصب: اعصاب تمپورال عمقی از تنه ی قدامی عصب مندیبولار

عمل: مندیبل را به سمت بالا برده و باعث بسته شدن دهان می گردد. خلفی ترین الیاف آن مندیبل را به سمت عقب می برد

منبع:

آناتومی بالینی سر و گردن

مولفین: دکتر محمد اکبری، دکتر ایرج راگردی کاشانی، دکتر عظیم هدایت پور،فصل سوم، صفحه228

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر