در این حالت بزرگ شدن بدنه و پالپ دندان چند ریشه به همراه مهاجرت آپیکالی ناحیه فورکا و کف پالپ رخ می دهد و شکل کلی این دندان شبیه دندان نشخوار کنندگان می شود. (تارو به معنای گاو می باشد).

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Neville BW, Damm DD, Chi AC, Allen CM. Oral and maxillofacial pathology. Elsevier Health Sciences; 2015.chapter 2 page 86

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر