گاهی هزینه انجام مداخله برای کل جامعه بسیار بالاست یا انجام ان مقدور نیست.در ضمن گروههایی در جامعه وجود دارند که بصورت جمعی نه فردی در معرض خطر بیشتری نسبت به سایرین هستند.  برای مثال ممکن است که انجام شیار پوش رایگان برای کلیه کودکان دبستانی مقدور نباشد اما برای گروه هدف خاصی مانند کودکان استثنایی با نیازهای ویزه بتوان ان را بعنوان یک رویکرد مبتنی بر گروه هدف پیشنهاد کرد.

منبع:

Daly B, Watt RG, Batchelor P, Treasure ET. Essential Dental Public Health. Oxford: Oxford University Press 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Ole Fejerskov (Editor), Bente Nyvad (Editor), Edwina Kidd (Editor). Dental Caries: The Disease and its Clinical Management, 3rd Edition

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر