گروه هدف

گروههایی از جامعه که بر اساس نیازها یا برخی ویژگی ها در اولویت برنامه ها یا ارائه خدمات سلامت هستند، مانند کودکان، مادران باردار یا سالمندان.

 

منبع:

Daly B, Batchelor P, Treasure ET, Watt RG. Essential Dental Public Health. third edit. Oxford University Press, 2013

خامی م، رازقی س، و همکاران. مبانی دندانپزشکی جامعه نگر. تالیف بلانید دالی و همکاران. چاپ اول 1391. انتشارات رویان پژوه، تهران، ایران

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر