کاسپ talon کاسپی غیرنرمال است که به صورت زائده ای از سینگولوم دندان های دائمی به سمت لینگوال رشد می کند.از این جهت به آن کاسپ talon گفته می شود که شبیه چنگال و ناخن می باشد.

منبع:

Medical Dictionary for the Dental Professions © Farlex 2012

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر