منظور از بیماری سیستمیک بیماری ای است که تمام بدن را متاثر می سازد و بسیاری از ارگان ها را درگیر می نماید. مانند بیماری دیابت و یا بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک

منبع:

Systemic disease. (n.d.) Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. (2003). Retrieved September 11 2018 from https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/systemic+disease

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر