شستشو دهنده های دهانی برای کابرد روزانه در خانه با هدایت یک جریان ضربان دار آب از طریق یک نازل روی سطوح دندانها کار می کند. اغلب یک وسیله با یک پمپ توکار فشار راایجاد می کند. شستشو دهنده های دهانی باکتری ها و دبریهای غیر چسبنده های حفره ی دهان را موثر تر از مسواک ها و دهانشویه ها بر میدارد. و به طور ویژه برای برداشت دبری از نواحی غیر قابل دسترس اطراف دستگاه های اورتودنسی و پروتزهای ثابت مفید است. وقتی به عنوان مکمل مسواک زدن و تمیز کردن بین دندانی به کار می رود اثر مفیدی روی سلامت پریودنتال از طریق کاهش تجمع بیوفیلم پلاک میکروبیال و هم چنین کاهش التهاب و عمق پاکت دارد. موجب از هم گسیختن و دتوکسی فای کردن بیوفیلم پلاک ساب ژنژیوال شده و موجب رساندن مواد آنتی میکروبیال به پاکت های پریودنتال می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch48 p2708-2710.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر