فرو رفته ترین نقطه بر روی لب بالا بین Labrale Superius و Subnasal در پلن میدساجیتال است.

منبع:

1,Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006

2.Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Basavaraj P. , An Atlas on Cephalometric Landmarks, JP Medical Ltd, 2013

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر