بسیاری از کودکان و بالغینی که دارای مال اکلوژن کلاس II استخوانی  و روابط فکی کلاس II هستند، برای اینکه اکلوژن آن ها بهتر از آنچه که واقعا هست دیده شود فک پایین خود را جلو می آورند که به آن Sunday Bite می گویند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. Mosby Elsevier, 5th edition 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر