ارزیابی عینی و تکرار پذیری از وضعیت لثه فراهم می کند. برای تشخیص تغییرات التهابی اولیه و حضور ضایعات التهابی در قاعده ی پاکت پریودنتال که محل غیر قابل دسترسی برای معاینه ی بصری است بسیارمفید است. بیماران به راحتی این ایندکس را درک می کنند و بنابراین می تواند برای بهبود انگیزه ی بیمار جهت پلاک کنترل به کاررود.

 

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch32 p2113.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر