رادیوگرافی تفریقی

هنگامی که دو تصویر از یک جسم مشابه ثبت می شوند  و شدت تصویری پیکسل های متناظر تفریق می شود، اگر تغییری در رادیوگرافی ها بین بررسی اولیه و ثانویه وجود داشته باشد، این تغییر در صورت وجود ترمیم به صورت تیره تر و در صورت وجود تحلیل به صورت روشن تر دیده می شود. به این پروسه Subtraction Radiography  می گویند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Gröndahl HG, Gröndahl K, Webber RL. A digital subtraction technique for dental radiography. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology. 1983 Jan 1;55(1):96-102.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر