نوعی از ایمپلنت که بر خلاف انواع معمول داخل استخوان نشده و زیر پریوست  در سطح جاگذاری می شود و زائده هایی از آن به داخل دهان راه می یابند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Shillingburg H, Sather D, Wilson E, Cain J, Mitchell D, Blanco L. Fundamentals of fixed prosthodontics. Chicago: Quintessence Publishing Co. Inc; 2012. chapter 27 page 1237

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Misch CE. Dental implant prosthetics: Elsevier Health Sciences; 2014.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر