دررفتگی ناقص کندیلها حین بیشترین حرکت بازنمودن فک که معمولا همراه با صدا می باشد و در طی آن سطوح مفصلی در حالت تماس جزیی با هم باقی می مانند.

در رفتگی یا جابجا شدن مفاصل امری شایع می باشد. در مقصل گیجگاهی – فکی (TMJ) به علت حرکت زیاد مندیبل رخ می دهد. در حالت شل شدگی خفیف (Subluxation) کندیل جابجا شده خودبخود به حال اولیه برمی گردد و نیازی به درمان برای برگرداندن آن نمی باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

James RH, Ellis E, Tucker MR. Contemporary oral and maxillofacial surgery, 5th edition 2008.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر