• نوار ساینده که برای کانتورینگ وfinish سطوح پروگزیمال استفاده می شود.برخی نوارها دو نوع مختلف مواد سایینده دارند ( متوسط وریز) وناحیه کوچک مابین این دو هیچ ماده سایینده ای ندارد تا نوار به راحتی وبه صورت ایمن به ناحیه کانتکت وارد شود.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 9p241

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر