به ترکیب ساختار های درگیر در صحبت کردن و جویدن و بلع غذا که شامل فکین و دندان ها، عضلات چونده ،اپی تلیوم ،مفصل گیجگاهی فکی و اعصاب کنترل کننده آن ساختار ها می باشد گفته می شود.

منبع:

Avery DR. Mosby’s Dental Dictionary: Elsevier – Health Sciences Division; 2013. page 679

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر