سیستم های نیرو ممکن است Determinate یا Indeterminate باشند. در سیستم های Indeterminate محاسبه دقیق تمام نیروها و گشتاورها سخت می باشد. در ارتودنسی هنگامی که سیم در هر دو سمت در داخل براکت بسته می شود، سیستم Two-Couple Indeterminate ایجاد می شود. یک روش آسان برای پی بردن به تفاوت دو سیستم این است که به جای آن که اینتروژن آرچ را در یک نقطه به قطعه ی ثنایایی ببندیم، آن را وارد براکت های ثنایا ها کنیم.

منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2013:336p.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر