مکانیک شاخه ای از علم فیزیک است که با جنبه های مکانیکی سیستم های مختلف مرتبط است. مکانیک به دو گروه تقسیم می شود: استاتیک که مطالعه عوامل مرتبط با سیستم های غیرمتحرک است و دینامیک که مطالعه عوامل در ارتباط با سیستم های در حال حرکت می باشد.

منبع:

Nanda R. Esthetic and biomechanics in orthodontics. 2nd ed. Elsevier.2013; 74p

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر