اصطکاک ایستایی بین جسم و سطحی وجود دارد که جسم روی آن قرار دارد. این مقاومت به حرکت بین دو جسم جامد در تماس با هم ایجاد می شود  و وابسته به مقدار نیروی اعمال شده و ضریب اصطکاک سطح می باشد. هنگامی که نیرو بر اصطکاک ایستایی غلبه کند جسم شروع به حرکت می کند.

منبع:

Persson B. Sliding friction: principles and applications. 2nd ed. Springer; 2000: 415p.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر