این جداکننده به صورت تجاری در دسترس است و اولین بار برای رویش نابجای مولر مورد استفاده قرار گرفت.اگر تنها مقدار کمی از تحلیل ریشه دندان های شیری وجود داشته باشد ممکن است موثر باشد. این کلیپ ها  اگر نقطه تماس بین دندان های مولر دائمی و شیری بسیار پایین تر از محل اتصال سمان و مینای دندان مولر اولیه باشد به سختی جای می گیرند، هر چند برخی مدل های دیگر در دسترس است که فاصله عمودی بیشتری برای این شرایط دارند.

منبع:

1.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12 Chapter11 page 418

2.Graber LW, Vanarsdall Jr RL, Vig KW, Huang GJ. Orthodontics: current principles and techniques. Elsevier Health Sciences; 2016 Jul 15.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر