• اکسکاوتورهای قاشقی وسیله برای برداشت پوسیدگی ها ، کارو آمالگام یا الگوی مومی مستقیم به کار می روند. تیغه آنها کمی انحنا یافته ولبه های برنده آنها دایره ای یا پنجه ای شکل (claw-like) است.
منبع:

Harald O.Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p167

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر