• زاویه تمایل پره ها ی فرز که بر کارایی فرز تآثیر دارد مخصوصا در سرعت های زیاد اگر Spiral angle کوچکتر باشد ، کارایی تراش بیشتری دارد.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p177

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر