ویژگی

توانایی یک تست در تشخیص  صحیح افراد سالم است که با تقسیم تعداد افراد سالم حقیقی(True Negatives)  بر مجموع افراد سالم حقیقی و بیماران کاذب (True Negative +False Positive) به دست می آید.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

اپیدمیولوژی (گوردیس)-  ویراست جدید؛ پنجم- -2014 ترجمه دکتر صباغیان و دکتر هلاکویی فصل5. صفحه ۱۱۹-۱۲۰

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

اپیدمیولوژی (گوردیس)-  ویراست جدید؛ پنجم- -2014 ترجمه دکتر صباغیان و دکتر هلاکویی فصل 3تا5

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر