به وجود فضای بین دندان ها و عدم تماس بین دندانی گفته می شود. این پدیده بیانگر کمتر بودن اندازه دندان های موجود نسبت به فضای موجود در قوس می باشد و از این لحاظ متضاد Crowding تلقی می شود.

علل عمده این پدیده شامل میکرودنشیا، غیبت دندانی ، از دست رفتن دندان و ماکروگلوسی می باشند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Phulari BS. Orthodontics: Principles and Practice. New Delhi: JP Medical Ltd; 2011. p.67.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر