فضا نگه دار دستگاهی است که با اشغال فضای دندان شیری از دست رفته مانع از مهاجرت دندان های مجاور به فضای مذکور می شود. درنتیجه فضا برای رویش دندان دائمی جایگزین حفظ می گردد.

فضا نکه دار می تواند ثابت و یا متحرک، یک طرفه و یا دوطرفه، و یک دندانی یا چند دندانی باشد.

شایع ترین کاربرد فضا نگه دار حفظ فضای مولردوم شیری از دست رفته و پرکابرد ترین نوع فضا نگه دار Band and Loop می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Rao A. Principles and Practice Of Pedodontics. 3rd ed. New delhi: JP Medical Ltd; 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر