مرز خلفی فوقانی حفره دهان که یک سوم از کل کام را تشکیل می دهد و حفره دهان را از نازوفارنکس جدا می کند.

سه مرز قدامی، خلفی و طرفی دارد و از ۵ عضله زبان کوچک، Tensor Veli Palatine ،  Levator Tensor Veli Palatine،  Palatoglossus و Palatopharyngeus تشکیل شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Norton NS. Netter’s head and neck anatomy for dentistry: Elsevier Health Sciences; 2011.page 334

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

 

Standring S, Ellis H, Healy J, Johnson D, Williams A, Collins P, et al. Gray’s anatomy: the anatomical basis of clinical practice. American Journal of Neuroradiology. 2005;26(10):2703.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر