• یک ماده برای سفید کردن دندان هایnon vital که با سرعت آهسته عمل می کند ،ایمن وکم تهاجمی می باشد. برای کاهش احتمال تحلیل سرویکال به تنهایی به جای مخلوط آن با هیدروژن پراکساید به عنوان عامل پلیچینگ اولیه استفاده می شود.
منبع:

Heymann HO,Edward J.Swift Jr.EJS, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 12p310

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر