از زمان ارائه Straight Wire System توسط Andrews، یک تغییر نگرش تدریجی در استفاده از مکانیک های Sliding به جای مکانیک های Closing Loop رخ داد. مکانیک اسلایدینگ موجب کنترل بیشتر حرکات دندانی در طی بستن فضا، افزایش راحتی بیمار و جلوگیری از کاربرد نیروهای سنگین می شود. نیرو بین دو دندان یا دو قطعه دندانی وارد می شود و دندان ها در امتداد سیم مستقیم قرار داده شده در شیار براکت ها حرکت می کنند. در مکانیک اسلایدینگ نیروها می توانند توسط Power Arm به هر سطح و ارتفاعی منتقل شوند تا حرکات دندانی در جهت از قبل برنامه ریزی شده انجام شوند.

منبع:

Nanda R. Esthetic and biomechanics in orthodontics. 2nd ed. Elsevier.2013; 115p.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر