به  حرکت انتقالی رو به جلوی کندیل و دیسک مفصلی از موقعیت دهان بسته به روی برجستگی مفصلی و برعکس می گویند. طی این حرکت فک پایین به سمت جلو حرکت می کند. حرکت همزمان مستقیم به جلوی هر دو کندیل، یا همان جلو آمدن فک پایین، اصطلاحا پیشگرایی (Protrusion) نامیده می شود. مسیری که طی پیشگرایی توسط دندان های قدامی دنبال می شود، یقینا صاف یا مستقیم نیست. علت این امر، تماس بین دندان های قدامی و گاهی خلفی می باشد که در حاشیه ی فوقانی دیاگرام Posselt مشاهده می گردد. پیشگرایی به حدود ۱۰ میلیمتر محدود می شود که عامل این محدودیت، اتصالات لیگامانی عضلات جونده و مفاصل گیجگاهی فکی می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Heymann HO, Swift EJ, Ritter AV. Sturdevant,s Art and Science of Operative dentistry. Mosby Elsevier, 6th edition 2013.

2.Shillingburg HT, Sather DA, Wilson EL, Cain JR, Mitchell DL, Blanco LJ, Kessler JC. Fundamentals of fixed prosthodontics.Quintessence Publishing Co, 4thedition 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر