آرتروگرافی اولین روش تصویربرداری و نمایش غیر مستقیم دیسک مفصل تمپورومندیبولار است. در این تکنیک ماده حاجب به داخل فضای تحتانی یا فوقانی دیسک مفصلی تزریق و متعاقب آن رادیوگرافی از مفصل به عمل می آید. ارزیابی شکل و فرم ماده رنگی در فضای مفصلی، امکان ارزیابی از شکل و موقعیت دیسک را فراهم می آورد. این روش همچنین پارگی یا چسبندگی دیسک و نسوج متصل به آن را نشان می دهد. امروزه با دسترسی به تکنیک های پیشرفته تر و کم ضررتر، آرتروگرافی به ندرت استفاده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

James RH, Ellis E, Tucker MR. Contemporary oral and maxillofacial surgery, 5th edition 2008.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر