• سیلیکون کارباید ساینده که بطور متداول در لابراتوار مورد استفاده قرار می گیرد، ماده اصلی کاربواندوم است وبه اشکال مختلف پرس شده وبه شکل دیسک های جدا کننده در آمد ونیز به شکل های مختلف چرخ ومخروطی که به نام سنگ سبز شناخته می شود وجود دارد.
  • معمولا تراش سریعی دارند ( به جز روی مینا) ویک سطح نسبتا صاف ایجاد می کنند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch6 p181

Shillingburg HT, FUNDAMENTALS OF FIXED PROSTHODONTICS, 4TH edition, Quintessence,2012,ch 21p 398

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر