یکی از انواع فنرهای کمکی است که در سیستم Begg به کار می رود.  این فنر متعاقب بستن فضای حاصل از کشیدن دندان ها، تیپینگ ایجاد شده در در دندان های مجاور این فضا را اصلاح می نماید. این فنر از یک سو در شیار عمودی براکت قرار گرفته و از سوی دیگر خم شده و به سیم اصلی قلاب می شود و گشتاور لازم برای اصلاح تیپینگ را اعمال می کند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Mizrahi E. Auxiliaries for crown and root movement. In: Orthodontic Pearls: A Selection of

Practical Tips and Clinical Expertise. London: Taylor and Francis; 2004.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر