نوعی براکت که دارای دو جفت Tie-Wing می باشد. نام آن برگرفته از دوقلو های سیامی ( دوقلو های به هم چسبیده) است.

در این طرح در مقایسه با براکتهای Single، به علت کاهش فضای بین براکتی انعطاف سیم کاهش میابد.  با این حال به علت اصلاح بهتر چرخش و زاویه مزیو دیستال (Tip) تاج غالب براکت های مدرن ارتودنسی از این طرح استفاده می کنند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Phulari BS. History of orthodontics, a glance at an exciting path the oldest speciality of dentistry has treated so far. 1st ed. New Delhi: Japee brothers’ medical publishers; 2013. P. 111.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر