کراس بایت فانکشنال با کراس بایت خلفی یکطرفه با شیفت طرفی فک پایین در اکلوژن مرکزی همراه است. ویژگی بالینی کراس بایت یکطرفه یک شیفت فانکشنال فک پایین به سمت کراس بایت است.

در کراس بایت فانکشنال از رابطه مرکزی (CR)  به اکلوژن مرکزی(CO)  یک شیفت در فک پایین ایجاد می شود ،در حالی که CO  و CR در یک کراس بایت یکطرفه واقعی بر هم منطبق هستند. کراس بایت دو طرفه به علت یک عدم تعادل بین ابعاد عرضی فک بالا و فک پایین رخ می دهد، که این عدم تعادل در کراس بایت دوطرفه ی خلفی شدید تر از کراس بایت یکطرفه فانکشنال است.

منبع:

1.Graber LW, Vanarsdall Jr RL, Vig KW, Huang GJ. Orthodontics: current principles and techniques. Elsevier Health Sciences; 2016 Jul 15.

2.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر